D.Abduraxmonovning ilg’or ish tajribasi va namunaviy dars ishlanmasi (Imkoniyati cheklangan bolalar uchun)

Bugungi kunda Respublikamizda imkoniyati cheklangan о‘quvchilarning о‘quv-tarbiya jarayoniga qо‘yilayotgan talablar u yerda faoliyat kо‘rsatayotgan o‘qituvchilarning ta’lim-tarbiya jarayonidagi faoliyatimizga yangicha yondashishni taqozo etadi. Ta’lim–tarbiya jarayoniga yangicha yondashish – bu avvalo о‘qitishning yangi samarali usullarini ishlab chiqish va ta’lim jarayoniga tadbiq etishdir. O‘quvchilarda bilim, kо‘nikma va malakalarini tarkib toptirish jamiyat bilan uyg‘unlashuvni yuzaga keltiradi. “Musiqa” fani o’quvchilarni […]

YUklab olish

Tajriba-sinov hisobot shakli

Xalq ta’limi tizimida tajriba-sinov o’tkaziyayotgan umumiy o’rta ta’lim maktabi uchun baholash mezonlarining hisobot shakli

Yuklab olish

Kimyo fanidan tajriba-sinov materiallari

Kimyo fanidan DTS va o’quv dasturlari, 2017-2018 o’quv yilining taqvim mavzu rejalari

Kimyo T.S

Informatika va axborot texnologiyalari fanidan tajriba-sinov materiallari

Davlat ta’lim standarti bo‘yicha umumiy o‘rta ta’limning malaka talablarini o‘quvchilar tomonidan o‘zlashtirilishi darajasini va ularning bilimlari sifatini nazorat qilish bo‘yicha baholash mezonlarini tajriba sinovdan o‘tkazish

Boshlangich

Informatika va axborot texnologiyalari fanidan baholash mezonini tajriba-sinovdan o’tkazish bo’yicha materiallar

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 apreldagi “Umumiy o’rta va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to’g’risida”gi 187-sonli qarori hamda O’zbekiston Respublikasi Prezidentini rahbarligida 2017 yil 6 oktabrda o’tkazilgan yig’ilish bayoni 7-bandining ijrosini ta’minlash, kompetentsiyaviy yondashuv asosida ishlab chiqilgan davlat ta’lim standartlariga muvofiq o’quvchilarning malaka talablarini egallanganlik darajasini tizimli baholash tartibi, shuning […]

Informatika va axborot texnologiyalari

Kimyo fanidan o’quv materiallari (oktabr oyi uchun)

“Умумтаълим мактаблари кимё фани ўқитувчиларининг касбий маҳоратини узлуксиз ошириб бориш тўғрисида”ги 34-сонли буйруғи асосида кимё фани ўқитувчилари учун жорий йилнинг октябрь ойида ўтказиладиган икки босқичли ўқув-машғулот бўйича тайёрланган материалларидан ижодий ёндошиб фойдаланиш тавсия этилади. Мазкур тайёрланган материалларга қўшимча сифатида интернет маълумотларидан, қўшимча адабиётлардан, газета, журналлардаги материаллардаги маълумотлардан фойдаланилади.

Yuklab olish