Respublikadagi barcha qozoq tili va adabiyoti fanining o’qituvchilari uchun dars ishlanmasi

Yuqori chirchiq tumaniga qarashli 15-sonli umumiy o’rta ta’lim maktabining qozoq tili va adabiyoti fanining o’qituvchisi Azima Sattarovaning 7-sinf uchun tayyorlagan “Shilau” mavzusidagi dars ishlanmasi maktab o’qituvchilariga dars o’tishda metodik yordam sifatida tafsiya etilmoqda. Dars ishlanmasida innovatsyon pedtexnologyalardan unumli foydalanilgani o’z aksini topgan. Respublikadagi barcha qozoq tili va adabiyoti fanining o’qituvchilari dars jarayonida to’liq foydalansa bo’ladigan […]

Yuklab olish

11­СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ УЧУН “ТАДБИРКОРЛИК АСОСЛАРИ” ДАРСЛИГИ БЎЙИЧА ЎҚУВ ДАСТУР

Ҳозирги даврда иқтисодиёт ҳар бир инсон ҳаётига жўшқинлик билан кириб келмоқда ва одамлар иқтисодиёт тўғрисида имкони борича кўпроқ билишга интилмоқдалар. Шуларни ҳисобга олиб мамлакатимизда ёшларни мактабдан тадбиркорликка ўргатиш унинг мамлакат иқтисодиётини ривожлантиришдаги ўрнини тушунтириш муҳум аҳамият касб этади

Юклаб олиш

O’quvchilarninig mustaqil ishlashini va izlanishini ta’minlash uchun fanlardan qo’shimch topshiriqlar berish yuzasidan tavsiya

rsatgichlarga ko‘tarishda asosiy vazifalardan biri o‘quvchilarni ilmiy dunyoqarashini, mantiqiy tafakkur qila olish qobiliyatini, aqliy rivojlanishini, o‘z-o‘zini anglash salohiyatini shakllantirish, shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy hayotlarida uchraydigan vaziyatlarda egallagan turli xildagi malakalarini samarali qo‘llashga o‘rgatish zarur. Shuningdek, o‘z fikrini boshqalarga tushuntira olish, boshqalarni tinglab ularni tushuna olish, bahsga kirishish, kundalik hayotda muvaffaqiyatlarga erishish uchun mustaqil ravishda fanlarga […]

Uy vazifa tavsiya

Xalq ta’limi vazirligining 2017 yil 16 maydagi 165-sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan tayanch o‘quv rejalar

Kimyo fanidan o‘quv materiallari

Xalq ta’limi vazirligining 2017 yil 1 fevraldagi “Umumta’lim maktablari kimyo fani o‘qituvchilarining kasbiy mahoratini uzluksiz oshirib borish to‘g’risida”gi 34-sonli buyrug’i asosida joriy yilning noyabr-dekabr oylarida o‘tkaziladigan o‘quv-mashg’ulotlari bo‘yicha kimyo fani o‘qituvchilariga metodik yordam sifatida “Elektroliz”, “Gibridlanish”, “Spirtlar”, “Aminokislotalar”, “Yuqori molekulyar birikmalar” “Mineral o‘g’itlar”, “Uglevodorodlarning tabiiy manbaalari” mavzularida tavsiyalar tayyorlandi. Taqdim etilayotgan metodik materiallarga ijodiy yondoshgan […]

ЭЛЕКТРОЛИЗ и БЕЛКИ 17 Аминокислоты и белk

Kimyo fanidan o’quv materiallari

Xalq ta’limi vazirligining 2017 yil 1 fevraldagi “Umumta’lim maktablari kimyo fani o‘qituvchilarining kasbiy mahoratini uzluksiz oshirib borish to‘g’risida”gi 34-sonli buyrug’i asosida joriy yilning noyabr-dekabr oylarida o‘tkaziladigan o‘quv-mashg’ulotlari bo‘yicha kimyo fani o‘qituvchilariga metodik yordam sifatida “Elektroliz”, “Gibridlanish”, “Spirtlar”, “Aminokislotalar”, “Yuqori molekulyar birikmalar” “Mineral o‘g’itlar”, “Uglevodorodlarning tabiiy manbaalari” mavzularida tavsiyalar tayyorlandi. Taqdim etilayotgan metodik materiallarga ijodiy yondoshgan […]

Oqsillar polimer, etan Spirtlar To’yingan bir atomli spirtlarning fizik va kimyoviy xossalari

Kimyo fani o‘quviga materiallar

Xalq ta’limi vazirligining 2017 yil 1 fevraldagi “Umumta’lim maktablari kimyo fani o‘qituvchilarining kasbiy mahoratini uzluksiz oshirib borish to‘g’risida”gi 34-sonli buyrug’i asosida joriy yilning noyabr-dekabr oylarida o‘tkaziladigan o‘quv-mashg’ulotlari bo‘yicha kimyo fani o‘qituvchilariga metodik yordam sifatida “Elektroliz”, “Gibridlanish”, “Spirtlar”, “Aminokislotalar”, “Yuqori molekulyar birikmalar” “Mineral o‘g’itlar”, “Uglevodorodlarning tabiiy manbaalari” mavzularida tavsiyalar tayyorlandi. Taqdim etilayotgan metodik materiallarga ijodiy yondoshgan […]

GIBRIDLANISH ELEKTROLIZ Aminokislotalar