Фан ойлиги бўйича методик тавсия

Ушбу тавсиялардан биология, кимё, физика фани ўқитувчилари март ойида ўтказиладиган фан ойликларида ижодий ёндошган ҳолда фойдаланишлари тавсия этилади. Тавсияда фан ойликларининг очилиши, очиқ дарсларни ташкил қилиш, синфдан ташқари ишларни ташкил қилиш ва фан ойлигини якунлаш ҳақида маълумотлар берилган.

Биология, физика, кимё фан ойлиги тавсияБиология, физика, кимё фан ойлиги тавсия

Xalq ta’limi vazirining 2018 yil 6 yanvardagi “Aniq, tabiiy, gumanitar va filologiya fanlaridan tayanch maktablarni tashkil etish haqida”gi 6-sonli buyrug‘i asosida belgilangan tayanch maktablar uchun metodik materiallar

Hududlarda tashkil etilgan tayanch maktablarida tegishli fanlar buyicha harakatdagi o‘quv mashg‘ulotlarini tashkil etishdan maqsad umumiy o‘rta ta’lim maktablari fan o‘qituvchilarining fan nazariyasi va metodikasiga oid bilimlarini oshirish, amaliyotda qo‘llash ko‘nikmalarini rivojlantirish, o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga o‘rgatishga oid metod va usullar bilan tanishtirish, fanlar bo‘yicha yaratilgan metodik qo‘llanmalar, resurslardan o‘quv jarayonida samarali foydalanishlariga yordam berish, o‘qituvchilarni attestatsiyadan […]

Geografiya 25.01.2018 Таянч мактаб жадвали булимларга таянч мактаб ўкув дастури

Xalq ta’limi vazirining 2018 yil 6 yanvardagi “Aniq, tabiiy, gumanitar va filologiya fanlaridan tayanch maktablarni tashkil etish haqida”gi 6-sonli buyrug‘i asosida belgilangan tayanch maktablar uchun metodik materiallar

Umumiy o‘rta ta’lim maktablari fan o‘qituvchilarining fan nazariyasi va metodikasiga oid bilimlarini oshirish, ularning doimiy tarzda mustaqil ta’lim olishlarini yo‘lga qo‘yish, fan o‘qituvchilarining kasbiy mahoratini uzluksiz oshirib borish maqsadida tashkil etilgan tayanch maktablari va ularda o‘tkaziladigan o‘quv mashg‘ulotlarining o‘quv metodik jihatdan ta’minlash Respublika ta’lim markazi mavjud barcha imkoniyatlarini safarbar qiladi.

Tayanch maktab

Respublikadagi barcha qozoq tili va adabiyoti fanining o’qituvchilari uchun dars ishlanmasi

Yuqori chirchiq tumaniga qarashli 15-sonli umumiy o’rta ta’lim maktabining qozoq tili va adabiyoti fanining o’qituvchisi Azima Sattarovaning 7-sinf uchun tayyorlagan “Shilau” mavzusidagi dars ishlanmasi maktab o’qituvchilariga dars o’tishda metodik yordam sifatida tafsiya etilmoqda. Dars ishlanmasida innovatsyon pedtexnologyalardan unumli foydalanilgani o’z aksini topgan. Respublikadagi barcha qozoq tili va adabiyoti fanining o’qituvchilari dars jarayonida to’liq foydalansa bo’ladigan […]

Yuklab olish

11­СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ УЧУН “ТАДБИРКОРЛИК АСОСЛАРИ” ДАРСЛИГИ БЎЙИЧА ЎҚУВ ДАСТУР

Ҳозирги даврда иқтисодиёт ҳар бир инсон ҳаётига жўшқинлик билан кириб келмоқда ва одамлар иқтисодиёт тўғрисида имкони борича кўпроқ билишга интилмоқдалар. Шуларни ҳисобга олиб мамлакатимизда ёшларни мактабдан тадбиркорликка ўргатиш унинг мамлакат иқтисодиётини ривожлантиришдаги ўрнини тушунтириш муҳум аҳамият касб этади

Юклаб олиш

O’quvchilarninig mustaqil ishlashini va izlanishini ta’minlash uchun fanlardan qo’shimch topshiriqlar berish yuzasidan tavsiya

rsatgichlarga ko‘tarishda asosiy vazifalardan biri o‘quvchilarni ilmiy dunyoqarashini, mantiqiy tafakkur qila olish qobiliyatini, aqliy rivojlanishini, o‘z-o‘zini anglash salohiyatini shakllantirish, shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy hayotlarida uchraydigan vaziyatlarda egallagan turli xildagi malakalarini samarali qo‘llashga o‘rgatish zarur. Shuningdek, o‘z fikrini boshqalarga tushuntira olish, boshqalarni tinglab ularni tushuna olish, bahsga kirishish, kundalik hayotda muvaffaqiyatlarga erishish uchun mustaqil ravishda fanlarga […]

Uy vazifa tavsiya

Xalq ta’limi vazirligining 2017 yil 16 maydagi 165-sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan tayanch o‘quv rejalar