Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining mutolaa madaniyatini shakllantirishga yo‘naltirilgan uslubiy tavsiyalar

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 12 yanvardagi “Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ‘ibot qilish bo‘yicha komissiya tuzish to‘g‘risida”gi farmoyishi yoshlarning yuksak ma’naviyatli bo’lib voyaga yetishida muhim vosita hisoblangan kitoblarni chop etish, tarqatish hamda kitobxonlikni keng targ’ib etish kabi ishlarni oqilona yo’lga qo’yishga xizmat qiladi.

Yuklab olish

Kimyo fanidan o’quv materiallari (Dars ishlanma)

Умумтаълим мактабларида кимё фани ўқитувчиларини фаннинг назарияси ва методикасига оид билимларини ошириш, амалиётда қўллаш кўникмаларини ривожлантириш, ўқувчиларни мустақил фикрлашга йўналтирилган метод ва усуллар билан таништириш, фанлар бўйича яратилган методик қўлланмалар, ресурслардан ўқув жараёнида самарали фойдаланишларига ёрдам бериш, ўқитувчиларни аттестациядан ўтишга тайёрлаш, шунингдек, уларнинг доимий тарзда мустақил таълим олишларини йўлга қўйиш, кимё фани ўқитувчиларининг касбий маҳоратини […]

Дарс ишланма   Аlkany  ИЗОМЕРИЯ

Elektron darsliklar va qo’llanmalar

2017-2018 o’quv yiliga mo’ljallangan o’quv darsliklari va qo’llanmalari

Yuklab olish

2017-2018 ўқув йили учун нашр этилган 1-синф “Математика” дарслиги асосида тайёрланган дастур ва тақвим-мавзувий режа

2017-2018 ўқув йили учун 1-синф “Математика” дарслиги тақризлар ва эспертиза хулосалари асосида РТМ ҳузуридаги “Бошланғич таълим” йўналиши бўйича Илмий-методик кенгашнинг 2017 йил 31 мартдаги 1-сонли йиғилишида муҳокама қилиниб, нашрга тавсия этилган. Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 6 апрелдаги 187-қарори билан тасдиқланган компетенциявий ёндашувга асосланган ДТС асосида тайёрланган 1-4-синф ўқув дастури ХТВ томонидан 2017 йил 3 июнда […]

2016 – 2017 ўқув йилининг биринчи ярим йиллиги якунлари бўйича ўтказилган таълим сифати мониторинги жараёнида ўқувчилар билимида аниқланган бўшлиқларни бартараф этиш юзасидан ишлаб чиқилган методик тавсия ва дарс ишланмалари.

2017-2018 ўқув йили олдидан ўтказиладиган анъанавий Август кенгашларининг шўъба йиғилишларини ўтказиш бўйича Республика тақдимот материаллари

Бу йилги 2017-2018 ўқув йили олдидан ўтказиладиган анъанавий Август кенгашлари “Фидойинг бўлгаймиз сенинг, Ўзбекистон” шиори остида 5 босқичда ташкил этилади. Ушбу кенгаш ишларини сифатли ва мазмунли ташкил этиш мақсадида Республика ўқув семинарида тақдим этилаётган 7 та долзарб йўналишдаги  22 та мавзулардан иборат методик материаллардан унумли фойдаланиш тавсия этилади.

Материалларни юклаб олиш

An’anaviy avgust kengashlarining sho‘ba va yalpi yig‘ilishlarini tashkil etish va o‘tkazish bo‘yicha tavsiyalar

Bu yilgi, yangi 2017-2018 o‘quv yili oldidan o‘tkaziladigan an’anaviy Avgust kengashlari “Fidoying bo‘lgaymiz sening, O‘zbekiston” shiori ostida o‘tkaziladi. Ta’limdagi o‘zgarishlar o‘qituvchilardan yanada g‘ayrat bilan ishlashni, fidoyilikni talab qiladi.

An’anaviy avgust kengashlarining ona tili fani bo‘yicha sho‘ba yig‘ilishlarida Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi “Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 187-sonli qarori mazmun-mohiyatini tushuntirish, kompetensiyaviy yonda­shuvga asoslangan davlat ta’lim standartlari va o‘quv dasturlarini amaliyotga samarali joriy etish yuzasidan zarur tavsiyalar berish muhim. Shuningdek, Ilg‘or tajribalarni namoyish etish va omma­lashtirish, bilimlar bellashuvi hamda fan olimpiadasi natijalari tahlili yuzasidan fikr-mulohazalar umumlashtirilib, tavsiyalar ishlab chiqilishi, kelgusidagi rejalar belgilab olinishi kerak. Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida o‘quv, ilmiy-metodik, ma’naviy-axloqiy tarbiya faoliyatida samarali natijalarga erishayotgan, kasbiy mahorati yuqori bo‘lgan o‘qituvchilarning ish tajribalarini aniqlash, o‘rganish, ommalashtirish maqsadida tashkil etilgan “Mahorat maktablari”da o‘quv yili davomida amalga oshirilgan ishlar, ilg‘or tajribalarning o‘rganilishi sho‘ba ishlari samaradorligini oshiradi.

Yuklab olish