Taqdimotlar

O‘nli kasrlarni qo‘shish va ayirish

Image 01

O‘nli kasrlarni qo‘shish va ayirish

26.10.2018
Lotin yozuvi asosidagi o`zbek alifbosi haqida ayrim mulohazalar

Image 01

Lotin yozuvi asosidagi o`zbek alifbosi haqida ayrim mulohazalar

26.10.2018
Umumiy o'rta ta'lim mazmunini takomillashtirishga yangicha yondashuv - davr talabi

Image 01

Umumiy o'rta ta'lim mazmunini takomillashtirishga yangicha yondashuv - davr talabi

26.10.2018
Ona tili va adabiyot fanini o'qitishdagi muammo va yechimlar

Image 01

Ona tili va adabiyot fanini o'qitishdagi muammo va yechimlar

19.10.2018
Sho‘x kuy, shodon qo‘shiq - tinch osmonimizda yangrasin

Image 01

Sho‘x kuy, shodon qo‘shiq - tinch osmonimizda yangrasin

16.10.2018
Spirtlar. To‘yingan bir atomli spirtlarning nomenklaturasi, izomeriyasi, olinishi va ishlatilishi

Image 01

Spirtlar. To‘yingan bir atomli spirtlarning nomenklaturasi, izomeriyasi, olinishi va ishlatilishi

13.10.2018