Aniq va tabiiy fanlar bo‘limi

Biologiya darslarida elektron o‘quv resurslarni yaratish va ulardan samarali foydalanish bo‘yicha pedagoglarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish

Image 01

Biologiya darslarida elektron o‘quv resurslarni yaratish va ulardan samarali foydalanish bo‘yicha pedagoglarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish

05.12.2018
Biologiya darslarida mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda foydalaniladigan masala, mashqlar va ularni yechish usullari

Image 01

Biologiya darslarida mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda foydalaniladigan masala, mashqlar va ularni yechish usullari

05.12.2018
Geografiya fanidan 5-sinfda “joy plani va geografik xaritalar” bobi mavzulariga amaliy mashg‘ulot

Image 01

Geografiya fanidan 5-sinfda “joy plani va geografik xaritalar” bobi mavzulariga amaliy mashg‘ulot

05.12.2018
Hindiston: xo‘jaligi, transporti va ichki tafovutlari mavzusidagi dars ishlanma

Image 01

Hindiston: xo‘jaligi, transporti va ichki tafovutlari mavzusidagi dars ishlanma

05.12.2018
Fizika darslarida axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalanish

Image 01

Fizika darslarida axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalanish

30.11.2018
“Metallar” bobidagi mavzularni o‘qitish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar (1-qism)

Image 01

“Metallar” bobidagi mavzularni o‘qitish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar (1-qism)

29.11.2018
Mexanik to‘lqinlarning muhitlarda tarqalishi hamda infra va ultratovushlardan turmushda va texnikada foydalanish

Image 01

Mexanik to‘lqinlarning muhitlarda tarqalishi hamda infra va ultratovushlardan turmushda va texnikada foydalanish

22.11.2018
Kompetensiyalarni shakllantirishda masalalarning o‘rni

Image 01

Kompetensiyalarni shakllantirishda masalalarning o‘rni

20.11.2018
Biologiya darslarida o‘quv-laboratoriya jihozlari va virtual laboratoriyalardan foydalanish bo‘yicha tavsiyalar

Image 01

Biologiya darslarida o‘quv-laboratoriya jihozlari va virtual laboratoriyalardan foydalanish bo‘yicha tavsiyalar

24.10.2018
So‘nuvchi elektromagnit tebranishlarni kuzatish

Image 01

So‘nuvchi elektromagnit tebranishlarni kuzatish

22.10.2018
Fizika fanidan “Ichki yonuv dvigatellari” mavzusidagi 1 soatlik dars ishlanmasi kompetensiyaviy yondoshuv asosida tayyorlangan bo‘lib, unda o‘qituvchi o‘quvchilar tomonidan

Image 01

Fizika fanidan “Ichki yonuv dvigatellari” mavzusidagi 1 soatlik dars ishlanmasi kompetensiyaviy yondoshuv asosida tayyorlangan bo‘lib, unda o‘qituvchi o‘quvchilar tomonidan

06.04.2018
Matematika fanidan oddiy sinflar va chuqurlashtirilib o‘qitiladigan sinflar uchun 5-10-sinflar taqvim-mavzu rejalarining rus tilidagi varianti o‘qituvchilarning takliflariga asosan qo‘yilmoqda. Shuningdek, hozirgi kunda o‘qituvchilarimizni

Image 01

Matematika fanidan oddiy sinflar va chuqurlashtirilib o‘qitiladigan sinflar uchun 5-10-sinflar taqvim-mavzu rejalarining rus tilidagi varianti o‘qituvchilarning takliflariga asosan qo‘yilmoqda. Shuningdek, hozirgi kunda o‘qituvchilarimizni

06.04.2018