Dars ishlanmalari

Сурхандарё вилояти Олтинсой туманидаги 17 –сонли мактабнинг математика фани ўқитувчиси Т Турсуновнинг Математика фанидан “Натурал сонларни кўпайтиришнинг ностандарт усуллари” мавзусидаги ишланмаси

Image 01

Умумтаълим мактабларида Т.Турсуновнинг “Математика фанидан натурал сонларни кўпайтиришнинг ностандарт усуллари” номли ишланмаси дарсдан ташқари машғулотларда, тўгаракларда фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Ўқувчиларни бу усул билан таништириш фанга бўлган қизиқишини, қобилиятини оширишга хизмат қилади.

02.08.2018
Matematika fanidan oddiy sinflar va chuqurlashtirilib o‘qitiladigan sinflar uchun 5-10-sinflar taqvim-mavzu rejalarining rus tilidagi varianti o‘qituvchilarning takliflariga asosan qo‘yilmoqda. Shuningdek, hozirgi kunda o‘qituvchilarimizni

Image 01

Matematika fanidan oddiy sinflar va chuqurlashtirilib o‘qitiladigan sinflar uchun 5-10-sinflar taqvim-mavzu rejalarining rus tilidagi varianti o‘qituvchilarning takliflariga asosan qo‘yilmoqda. Shuningdek, hozirgi kunda o‘qituvchilarimizni klmpetensiyaviy yondoshuv asosida “Oformlenie plana konspekta po matematike” tavsiyanoma keltirilgan. Ushbu tavsiyanoma asosida o'qituvchilari ish faoliyatlarida foydalanishlari mumkin

06.04.2018
Fizika fanidan “Ichki yonuv dvigatellari” mavzusidagi 1 soatlik dars ishlanmasi kompetensiyaviy yondoshuv asosida tayyorlangan bo‘lib, unda o‘qituvchi o‘quvchilar tomonidan

Image 01

Fizika fanidan “Ichki yonuv dvigatellari” mavzusidagi 1 soatlik dars ishlanmasi kompetensiyaviy yondoshuv asosida tayyorlangan bo‘lib, unda o‘qituvchi o‘quvchilar tomonidan shakllantirilgan tayanch va fanga oid kompetensiya elementlari haqida fikrlar yuritilgan. Ushbu dars ishlanmasi asosida boshqa dars ishlanmalarini o‘qituvchilar ijodiy yondoshgan holda tayyorlashlari tavsiya etiladi

06.04.2018
Biologiyadan laboratoriya mashg‘ulotlarini o‘tkazish” bo‘yicha tavsiyada laboratoriya mashg‘ulotlarini o‘tkazishda nimalarga e’tibor qaratish lozimligi to‘g‘risida fikrlar yuritilgan. 10-sinf biologiya dasturida berilgan 4 ta laboratoriya

Image 01

“Biologiyadan laboratoriya mashg‘ulotlarini o‘tkazish” bo‘yicha tavsiyada laboratoriya mashg‘ulotlarini o‘tkazishda nimalarga e’tibor qaratish lozimligi to‘g‘risida fikrlar yuritilgan. 10-sinf biologiya dasturida berilgan 4 ta laboratoriya mashg‘ulotlari ochib berilgan. Mashg‘ulotlarni o‘tkazish jarayonida foydalaniladigan jihozlar ro‘yxati ham ko‘rsatib o‘tilgan.

06.04.2018
Informatika va axborot texnologiyalari fanini o’qitishda interfaol metodlardan foydalanishning samarali usullari

Image 01

Informatika va axborot texnologiyalari fanini o’qitishda interfaol metodlardan foydalanishning samarali usullari

06.04.2018
Pascal ABC da chizmalarning harakatlanishi mavzusida dars ishlanmasi.

Image 01

Dars jarayonida interfaol metodlar dan to‘g‘ri va samarali foydalanilsa, o‘quvchining fikrlash qobiliyati oshadi, uning izlanuvchan va ijodkor bo‘lib yetishishiga yordam beradi

06.04.2018