Informatika va axborot texnologiyalari fanida oʻquvchilarga algoritim tushunchasini oʻrgatishning ayrim masalalari

25.09.2018| Maqolalar

Bugun umumtaʼlim maktabi oʻqituvchilaridan masʼuliyatli boʻlish, oʻz ishiga mustaqil yondasha olish hamda ijodkorlik taʼlab etiladi. Ijodkor boʻlish esa oʻz navbatida pedagok hodimlardan chuqur bilim egallash va zamonaviy axborot texnologiyalaridan oqilona foydalanishni talab etadi. Mustaqillik yillarida barcha sohalarda boʻlgani kabi, taʼlim sohasida ham xalqaro axborot manbalaridan foydalanish imkoniyati, har bir shaxsning informatsion texnologiyalardan foydalanib, taʼlim berishning zamonaviy usullaridan foydalanish uchun yetarli shart-sharoitlar yaratilgan. Taʼlim sohasidagi tajribalar shundan dalolat beradiki, yangi pedagogik texnologiyalar, ularni oʻz oʻrnida algoritm asosida qoʻllash, hozirgi zamon taʼlim jarayonini sifat bosqichiga olib chiqishda zarur boʻlgan metod sifatida tan olingan. Rivojlangan mamlakatlarning tajribalari shuni koʻrsatadiki, yangi pedagogik texnologiyalar zamon talabiga mos keladigan mutaxasislarni tayyorlab yetishtirish kabi vazifalarni uddalashda asosiy vosita boʻlib bormoqda.

Yuklab olish...