Maktab o‘quvchilarini harakat qobilyatlarini rivojlantirishda. Xarakatli o‘yinlardan (1-4 sinflar) kesimida “Voleybol o’yini elementlarini o’rganish” mavzusidagi dars ishlanmasi.

Darsning maqsadi: a) ta’limiy Voleybol o’yini elementlari bilim ko’nikma va malakalariga ega bo’lishiga erishish b)tarbiyaviy. O’quvchilarni jismoniy tarbiyaga jumladan sport o’yinlariga qiziqishlarini uyg’otish v)rivojlantiruvchi. O’quvchilarni jismoniy tayyorgarligini oshirish

Davomi
Mavzu: Yengil atletika va sport turlari (1-9 sinf) mavzusini yoritishda AKTdan foydalanish.

Nazariy: Yengil atletika turlari. Amaliy: Yengil atletika: 60 metrga yugurish texnikasini natijagabajarish. Yugurib kelib balandlikka “Xatlab o`tish usulidagi depsinish texnikasini bajarish. Maqsad: vatanga jismonan sog`lom, yetuk, barkomol, farzand etib tarbiyalash

Davomi
Mavzu: “Yalla” guruhi

Maqsad: O`quvchilargq estrada guruhlari haqida tushuncha berish. Vazifalar: O`quvchilarda mavzuga nisbatan qiziqzsh uyg`otish, mavzu asosida bilim, ko`nikmalarni shakllantirish va kengaytirish.

Davomi
“Маҳорат мактаби”да мусиқа маданияти фанидан “Телевидение ва кинонинг мусиқа ривожига таъсири” (7-синф) мавзусида ташкил этилган намунавий дарс

Тошкент вилояти Зангиота тумани 64-умумий ўрта таълим мактабининг биринчи тоифали мусиқа маданияти ўқитувчиси Аҳмедова Дилноза томонидан тақдим этилган ноанъанавий дарс 4-чорак 5-дарсда ўтишга мўлжалланган. Ўқитувчи дарсни режа асосида Пскент тумани 4-мактабнинг 7-”А” синфида моҳирона ташкил этиди.

Davomi