6-sinflar uchun fizika fani laboratoriya ishi: “Shisha prizma yordamida yorug‘likning spektrga ajralishini o‘rganish” mavzusiga tavsiya

Fizika eksprimental fan bo‘lganligi uchun uning barcha xulosalari va erishgan yutuqlari kuzatishlar, o‘lchashlar tufayli vujudga keladi. Shu sababli umumiy o‘rta ta’lim maktablarida fizikani o‘qitish, tajriba-namoyishlar ko‘rsatish, laboratoriya mashg‘ulotlarini o‘tkazish bilan chambarchas bog‘langandir.

Davomi