Yunusobod tumanidagi 302-maktabning biologiya fani o‘qituvchisi Abdusharipova Zulxumor Xusinovnaning “Odam va uning salomatligi” fanidan “Ko‘rish o‘tkirligini aniqlash” mavzusidagi laboratoriya mashg‘uloti ishlanmasi.

“Odam va uning salomatligi” fanini o‘qitishda, hozirgi axborotlar globallashgan asrda yashab, ta’lim olayotgan avlodni mustaqil fikrlay oladigan, jamiyatda o‘z o‘rnini topa oladigan, har tamonlama yetuk, barkamol shaxs qilib tarbiyalashda ta’limning o‘rni beqiyos. Yangi pedagogik va innovatsion texnologiyalardan foydalanishga asoslangan ta’lim esa yanada samaraliroqdir.

Davomi
6-sinflar uchun fizika fani laboratoriya ishi: “Shisha prizma yordamida yorug‘likning spektrga ajralishini o‘rganish” mavzusiga tavsiya

Fizika eksprimental fan bo‘lganligi uchun uning barcha xulosalari va erishgan yutuqlari kuzatishlar, o‘lchashlar tufayli vujudga keladi. Shu sababli umumiy o‘rta ta’lim maktablarida fizikani o‘qitish, tajriba-namoyishlar ko‘rsatish, laboratoriya mashg‘ulotlarini o‘tkazish bilan chambarchas bog‘langandir.

Davomi