Davlat ta’lim standarti bo‘yicha umumiy o‘rta ta’limning malaka talablarini o‘quvchilar tomonidan o‘zlashtirilishi darajasini va ularning bilimlari sifatini nazorat qilish bo‘yicha baholash mezonlarini tajriba sinovdan o‘tkazish

Davomi
Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining mutolaa madaniyatini shakllantirishga yo‘naltirilgan uslubiy tavsiyalar

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 12 yanvardagi “Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ‘ibot qilish bo‘yicha komissiya tuzish to‘g‘risida”gi farmoyishi yoshlarning yuksak ma’naviyatli bo’lib voyaga yetishida muhim vosita hisoblangan kitoblarni chop etish, tarqatish hamda kitobxonlikni keng targ’ib etish kabi ishlarni oqilona yo’lga qo’yishga xizmat qiladi.

Davomi
2017-2018 ўқув йили учун нашр этилган 1-синф “Математика” дарслиги асосида тайёрланган дастур ва тақвим-мавзувий режа

2017-2018 ўқув йили учун 1-синф “Математика” дарслиги тақризлар ва эспертиза хулосалари асосида РТМ ҳузуридаги “Бошланғич таълим” йўналиши бўйича Илмий-методик кенгашнинг 2017 йил 31 мартдаги 1-сонли йиғилишида муҳокама қилиниб, нашрга тавсия этилган. Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 6 апрелдаги 187-қарори билан тасдиқланган компетенциявий ёндашувга асосланган ДТС асосида тайёрланган 1-4-синф ўқув дастури ХТВ томонидан 2017 йил 3 июнда […]

Davomi
UMUMIY O‘RTA TA’LIMNING DAVLAT TA’LIM STANDARTI VA O‘QUV DASTURLARI TO‘G‘RISIDA (Boshlang‘ich ta’lim)

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 apreldagi “Umumiy o‘rta ta’lim va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida” gi 187-sonli qarori bilan kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan umumta’lim fanlari bo‘yicha davlat ta’lim standartlari tasdiqlandi. Mazkur qarorning ijrosini ta’minlash maqsadida kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan umumiy o‘rta ta’limning davlat ta’lim standartlariga muvofiq umumta’lim fanlari bo‘yicha o‘quv dasturlari […]

Davomi
Umumiy o‘rta ta’limning Davlat ta’lim standarti va o‘quv dasturlari

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi “Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 187-sonli qarori bilan tasdiqlangan umumiy o‘rta ta’limning davlat ta’lim standarti hamda Xalq ta’limi vazirining 2017-yil 3 iyundagi “Umumiy o‘rta ta’limning davlat ta’lim standartlari talablari asosida takomillashtirilgan o‘quv dasturlarini tasdiqlash va amaliyotga joriy etish to‘g‘risida”gi 190-sonli buyrug‘i bilan […]

Davomi
“Маҳорат мактаблари”да ўқитувчиларнинг касбий компетентлигини ривожлантиришнинг замонавий ёндашувлари мавзусидаги” ўқув-амалий семинари ҳақида МАЪЛУМОТ

Таълим сифатини оширишда Тошкент вилоятида умумтаълим фанлари бўйича РТМ, Низомий номидаги ТДПУ, Тошкент вилояти ХТБ ҳамда ТВХТХҚТМОИлари билан ҳамкорликда ташкил этилган “Маҳорат мактаблари”нинг 2016-2017 ўқув йилига мўлжалланган иш режаси асосида 2016 йил 27-28 октябрь кунлари Тошкент вилоятининг Зангиота туманидаги 45-сонли, Ўртачирчиқ туманидаги 4-умумий ўрта таълим мактабларида ўтказилди

Davomi
“Маҳорат мактаблари”нинг 2016-2017 ўқув йилига мўлжалланган иш режаси

Халқ таълими вазирлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2015 йил 28 сентябрдаги “Халқ таълими тизимида фаолият кўрсатаётган “Маҳорат мактаблари” йўналишида олий таълим муассасалари билан олиб борилаётган ҳамкорлик ишларини такомиллаштириш тўғрисида”ги 268-, 35Қ/Қ-сонли қўшма буйруғининг ижроси юзасидан таълим сифатини оширишда Тошкент вилоятида умумтаълим фанлари бўйича ташкил этилган вилоят “Маҳорат мактаблари”нинг

Davomi