D.Abdurahimovning ilg’or ish tajribasi va namunaviy dars ishlanmasi (Imkoniyati cheklangan bolalar uchun)

Bugungi kunda Respublikamizda imkoniyati cheklangan о‘quvchilarning о‘quv-tarbiya jarayoniga qо‘yilayotgan talablar u yerda faoliyat kо‘rsatayotgan o‘qituvchilarning ta’lim-tarbiya jarayonidagi faoliyatimizga yangicha yondashishni taqozo etadi. Ta’lim–tarbiya jarayoniga yangicha yondashish – bu avvalo о‘qitishning yangi samarali usullarini ishlab chiqish va ta’lim jarayoniga tadbiq etishdir. O‘quvchilarda bilim, kо‘nikma va malakalarini tarkib toptirish jamiyat bilan uyg‘unlashuvni yuzaga keltiradi. “Musiqa” fani o’quvchilarni […]

Davomi
2016 – 2017 ўқув йилининг биринчи ярим йиллиги якунлари бўйича ўтказилган таълим сифати мониторинги жараёнида ўқувчилар билимида аниқланган бўшлиқларни бартараф этиш юзасидан ишлаб чиқилган методик тавсия ва дарс ишланмалари.

Методик тавсия ва дарс ишланмалар

Davomi
Rus tili va nemis tili fanlaridan dars ishlanma

Bu dars ishlanmalardan 6-7-9-sinflarda rus tili fanidan, 5-6-8-sinflarda nemis tili fanlaridan dars jarayonida foydalanish mumkin.

Davomi
Informatika fanidan “Algoritm haqida tushuncha” mavzusidagi dars ishlanmasi

Dars maqsadi: O’quvchilardga algoritm, algoritm ijrochisi, ijrochining ko’rsatmalar sistemasi, algoritmga asoschi bo’lgan buyuk alloma haqida ma’lumot berish.

Davomi
Informatika fanidan “Axborotlarni kodlash” mavzusidagi dars ishlanmasi

Axborotni kodlash usulini o’rgatish. Axborotni kodlash haqida tushincha haqida bilimga ega bulish. O’quvchilarni yangi bilimlar egallashga, mustaqil fikrlab ish yuritish hamda bilim olishda tartib va intizomga rioya qilishga o’rgatish.

Davomi
Kimyo fanidan“Metallarning davriy sistemadagi o’rni. Tabiatda tarqalishi, olinishi, xossalari, ishlatilishi” mavzusidagi dars ishlanma

Maqsad va vazifa: A) Ta’limiy- Metallarning atom tuzilishi, davriy sistemadagi oqrni, tabiatda tarqalishi, olinishi, xossalari, ishlatilishi toqgqrisida oqquvchilarga bilim berish. B) Tarbiyaviy- O’quvchilarga metallarni xalq xo’jaligidagi ahamiyatini, inson hayotiy faoliyati uchun foydalanish darajasi bo’yicha oldingi o’rinda turishini anglatish. O’quvchilarda kimyo fani bilan bog’liq bo’lgan kasblar haqida tushuncha hosil qilish, kasblarni egallashda bilimning o’rni nechogqlik ahamiyatli […]

Davomi
Fransuz tilidan namunaviy dars ishlanma

1-sinflar uchun

Davomi