INGLIZ TILI fanidan umumta’lim maktablarining 7-sinflari uchun ilg‘or pedagogik texnologiyalar asosida tayyorlangan namunaviy dars ishlanmasi.

Ingliz tili fanidan 7-sinflar uchun namunaviy dars ishlanma.

Davomi
INGLIZ TILI fanidan umumta’lim maktablarining 7-sinflari uchun ilg‘or pedagogik texnologiyalar asosida tayyorlangan namunaviy dars ishlanmasi.

Ingliz tili fanidan 7-sinflar uchun namunaviy dars ishlanma.

Davomi
Informatika fanidan “Windows operatsion tizimida oynalar bilan ishlash” mavzusidagi dars ishlanmasi

DARSNING MAQSADLARI: 1. darsning ta’limiy maqsadi: a) O’quvchilarga mavzu bo’yicha tushunchalar berish b) O’quvchilarga oynalar bilan muloqot vazifalarini o’rgatish

Davomi
Informatika fanidan 6-sinflar uchun “Word matn mugarririda hujjatlarning asosiy parametrlari” mavzusida dars ishlanma

Darsning ta’limiy maqsadi: a) O’quvchilarda Word matn muharririda matn kiritish, matnni tahrirlash va formatlash haqida tushuncha va ko’nikmalar berish; b) Mavzu bo’yicha olgan bilimlarini amaliyotda qo’llay bilish.

Davomi
Fizika fanifan 6-sinf uchun “Tоvushning turli muhitlarda tarqalishi” mavzusidagi dars ishlanma

Fizikа fаnidаn о‘quvchilаrning bilim, kо‘nikmа vа mаlаkаlаrini mustаhkаmlаsh vа mustаqil fikr yuritishgа zаmin tаyyоrlаshdа ilg‘or pedogogik texnologiyalardan foydalanish mаqsаdgа muvоfiq. Bundа о‘quvchi аsоsаn mаvzuni оldindаn tаyyоrlаb kelishgа, fikrlаsh qоbiliyatini оshirishgа, bilim, kо‘nikmа vа mаlаkа- lаrini mustаhkаmlаshgа zаmin yarаtаdi.

Davomi
Инглиз тили фанидан дарс ишланмалар

Ушбу дарс ишланмалари инглиз тили ўқитувчилари учун мўлжалланган бўлиб, унда педагогик технологияларнинг моҳияти, ўйинли технология-педагогик жараённи ташкил этиш шакли эканлиги,

Davomi
Kimyo fanifan 9-sinf uchun « Xrom. Xromning birikmalari va xossalari» mavzusiga tavsiya

Kimyo fanidan o‘quvchilar o‘zlashtirishi murakkab bo‘lgan mavzular bo‘yicha ilg‘or pedagogik texnologiya metod va usullaridan foydalanib, tushuntirilsa o‘quvchilarning bilim samaradorligi oshishida o‘z samarasini ko‘rsatadi.

Davomi