Geografiya o‘quv fanidan 8-sinfda “Rangli metallurgiya” mavzusi bo‘yicha tayyorlangan dars ishlanma

Umumta’lim maktablarida geografiya fanini zamon talablari darajasida o‘qitish, dars sifati va samaradorligini oshirish, o‘quvchilar qalbida fanga bo‘lgan qiziqishini uyg‘otish har bir o‘qituvchi oldida turgan muhim vazifalardan biridir.

Davomi
Fizika fanifan 6-sinf uchun «Tоvushning turli muhitlarda tarqalishi» mavzusiga tavsiya

Fizikа fаnidаn о‘quvchilаrning bilim, kо‘nikmа vа mаlаkаlаrini mustаhkаmlаsh vа mustаqil fikr yuritishgа zаmin tаyyоrlаshdа ilg‘or pedogogik texnologiyalardan foydalanish mаqsаdgа muvоfiq.

Davomi