Umumiy o’rta ta’lim maktablarining 3-sinflari uchun Tabiatshunoslik fanidan multimediali ilova.

Manba: © Multimedia umumta’lim dasturlarini rivojlantirish markazi, 2016

Davomi
Umumiy o’rta ta’lim maktablarining 3-sinflari uchun O’qish fanidan multimediali ilova.

Manba: © Multimedia umumta’lim dasturlarini rivojlantirish markazi, 2016

Davomi
Umumiy o’rta ta’lim maktablarining 3-sinflari uchun Ona tili fanidan multimediali ilova.

Manba: © Multimedia umumta’lim dasturlarini rivojlantirish markazi, 2016

Davomi
Umumiy o’rta ta’lim maktablarining 3-sinflari uchun Matematika fanidan multimediali ilova.

Manba: © Multimedia umumta’lim dasturlarini rivojlantirish markazi, 2016

Davomi
Umumiy o’rta ta’lim maktablarining 4-sinflari uchun Fransuz tili fanidan multimediali ilova.

Manba: © Multimedia umumta’lim dasturlarini rivojlantirish markazi, 2016

Davomi
Umumiy o’rta ta’lim maktablarining 4-sinflari uchun Nemis tili fanidan multimediali ilova.

Manba: © Multimedia umumta’lim dasturlarini rivojlantirish markazi, 2016

Davomi
Umumiy o’rta ta’lim maktablarining 4-sinflari uchun Ingliz tili fanidan multimediali ilova.

Manba: © Multimedia umumta’lim dasturlarini rivojlantirish markazi, 2016

Davomi