O’quvchilarninig mustaqil ishlashini va izlanishini ta’minlash uchun fanlardan qo’shimch topshiriqlar berish yuzasidan tavsiya

rsatgichlarga ko‘tarishda asosiy vazifalardan biri o‘quvchilarni ilmiy dunyoqarashini, mantiqiy tafakkur qila olish qobiliyatini, aqliy rivojlanishini, o‘z-o‘zini anglash salohiyatini shakllantirish, shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy hayotlarida uchraydigan vaziyatlarda egallagan turli xildagi malakalarini samarali qo‘llashga o‘rgatish zarur. Shuningdek, o‘z fikrini boshqalarga tushuntira olish, boshqalarni tinglab ularni tushuna olish, bahsga kirishish, kundalik hayotda muvaffaqiyatlarga erishish uchun mustaqil ravishda fanlarga […]

Davomi
2016 – 2017 ўқув йилининг биринчи ярим йиллиги якунлари бўйича ўтказилган таълим сифати мониторинги жараёнида ўқувчилар билимида аниқланган бўшлиқларни бартараф этиш юзасидан ишлаб чиқилган методик тавсия ва дарс ишланмалари.

Методик тавсия ва дарс ишланмалар

Davomi
Metodik tavsiya

“Umumta’lim maktablarida O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti tavallud topgan sana-30 yanvar kunini keng nishonlash, 2-sentabr kunini Xotira kuni sifatida yod etish tadbirlari”ni tashkil etish bo‘yicha tavsiyalar

Davomi
2016-2017 ўқув йилининг биринчи ярим йиллиги якунлари бўйича ўтказилган таълим сифати мониторинг жараёнида ўқувчилар билимида аниқланган бўшлиқларни бартараф этиш юзасидан ишлаб чиқилган методик тавсия ва дарс ишланмалари.

Методик тавсия ва дарс ишланмалари.

Davomi
Hayot havfsizligi asoslari kursi bo`yicha o`qituvchilar uchun metodik qo`llanma va o`quvchilar uchun didaktik materiallar

Umumiy o`rta ta`lim maktablarida insonlar hayotinin havsiz ravishda tashkil etish maqsadida 1-9-sinflarda “Hayot havfsizligi asoslari” kursi umumta`lim fanlari tarkibiga integratsiya qilingan xolda o`qitiladi. Mazkur to`plamda kursni o`qitish yuzasidan har bir sinf uchun o`qituvchilarga metodik tavsiyalar hamda o`quvchilar uchun didaktik materiallar keltirilgan.

Davomi
Методические рекомендации по обучению местоимениям английского языка учащихся общеобразовательных школ на основе информационных технологий

Информационные технологии способствуют более прочному усвоению грамматического материала благодаря наглядности, интерактивности, мультимедийности, аутентичности.

Davomi
Муаллим – миллатнинг юзи, Ватан истиқболининг асл бунёдкоридир

Халқимиз азалдан устозларни, умуман, кўпни кўрган, ақл-заковат ва меҳнати билан эл орасида танилган, қайси соҳада бўлмасин, ўз билими ва тажрибасини бошқаларга, хусусан, ёшларга ўргатган кишиларни алоҳида эъзозлаган. Бу эзгу анъана истиқлол йилларида юртимизда янгича маъно-мазмун касб этди.

Davomi