Geografiya o‘quv fanidan “Rangli metallurgiya”mavzusi bo‘yicha tayyorlangan dars ishlanma

Umumta’lim maktablarida geografiya fanini zamon talablari darajasida o‘qitish, dars sifati va samaradorligini oshirish, o‘quvchilar qalbida fanga bo‘lgan qiziqishini uyg‘otish har bir o‘qituvchi oldida turgan muhim vazifalardan biridir.

Davomi
Fizika fanifan 6-sinf uchun “Tоvushning turli muhitlarda tarqalishi” mavzusidagi dars ishlanma

Fizikа fаnidаn о‘quvchilаrning bilim, kо‘nikmа vа mаlаkаlаrini mustаhkаmlаsh vа mustаqil fikr yuritishgа zаmin tаyyоrlаshdа ilg‘or pedogogik texnologiyalardan foydalanish mаqsаdgа muvоfiq. Bundа о‘quvchi аsоsаn mаvzuni оldindаn tаyyоrlаb kelishgа, fikrlаsh qоbiliyatini оshirishgа, bilim, kо‘nikmа vа mаlаkа- lаrini mustаhkаmlаshgа zаmin yarаtаdi.

Davomi
“Таълим сифат ва самарадорлигини такомиллаштиришда “Маҳорат мактаблари”нинг ўрни”

Республика Таълим маркази, Низомий номидаги Тошкент Давлат педагогика университети, Тошкент вилояти халқ таълими бошқармаси ва вилоят Халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш институти билан ҳамкорликдаги 21 та умумтаълим фанларидан “Маҳорат мактаблари” нинг

Davomi
Mavzu :Qashqadaryo iqtisodiy geografik rayoni Dars o‘tishning texnologik xaritasi

Umumta’lim maktablarida geografiya fanini zamon talablari darajasida o’qitish, dars sifati va samaradorligini oshirish, o’quvchilar qalbida fanga bo’lgan qiziqishini uyg’otish har bir o’qituvchi oldida turgan muhim vazifalardan biridir.

Davomi