D.Abdurahimovning ilg’or ish tajribasi va namunaviy dars ishlanmasi (Imkoniyati cheklangan bolalar uchun)

Bugungi kunda Respublikamizda imkoniyati cheklangan о‘quvchilarning о‘quv-tarbiya jarayoniga qо‘yilayotgan talablar u yerda faoliyat kо‘rsatayotgan o‘qituvchilarning ta’lim-tarbiya jarayonidagi faoliyatimizga yangicha yondashishni taqozo etadi. Ta’lim–tarbiya jarayoniga yangicha yondashish – bu avvalo о‘qitishning yangi samarali usullarini ishlab chiqish va ta’lim jarayoniga tadbiq etishdir. O‘quvchilarda bilim, kо‘nikma va malakalarini tarkib toptirish jamiyat bilan uyg‘unlashuvni yuzaga keltiradi. “Musiqa” fani o’quvchilarni […]

YUklab olish

No comments yet.

Fikr qoldirish