Kimyo fanidan“Metallarning davriy sistemadagi o’rni. Tabiatda tarqalishi, olinishi, xossalari, ishlatilishi” mavzusidagi dars ishlanma

Maqsad va vazifa: A) Ta’limiy- Metallarning atom tuzilishi, davriy sistemadagi oqrni, tabiatda tarqalishi, olinishi, xossalari, ishlatilishi toqgqrisida oqquvchilarga bilim berish. B) Tarbiyaviy- O’quvchilarga metallarni xalq xo’jaligidagi ahamiyatini, inson hayotiy faoliyati uchun foydalanish darajasi bo’yicha oldingi o’rinda turishini anglatish. O’quvchilarda kimyo fani bilan bog’liq bo’lgan kasblar haqida tushuncha hosil qilish, kasblarni egallashda bilimning o’rni nechogqlik ahamiyatli […]

O’quvchilarda mustaqil izlanish, bilim olish, ko’pchilik oldida oqzini tuta bilish, o’z fikrini to’liq, ravon bayon eta bilish, o’ziga ishonch hissini uyg’otish

S) Rivojlantiruvchi-O’quvchilarni mustaqil ishlashga, ijodiy izlanishga, fikrini aniq ifodalashga o’rgatish, nutq madaniyatini o’stirish.

Oq’uv jarayonining mazmuni: 

– Eng muhim metallarning nomi, formulalari, turi, ishlatilishi, xossalari to’g’risida umumiy ma’lumot beriladi.

– Yangi mavzu yuzasidan yuqoridagi bilim, malakalarni hosil qilish va mustahkamlash uchun ularga eng muhim metallardan namunalar ko’rsatiladi.

Dars ishlanmani yuklab olish

No comments yet.

Fikr qoldirish