O’quvchilarninig mustaqil ishlashini va izlanishini ta’minlash uchun fanlardan qo’shimch topshiriqlar berish yuzasidan tavsiya

rsatgichlarga ko‘tarishda asosiy vazifalardan biri o‘quvchilarni ilmiy dunyoqarashini, mantiqiy tafakkur qila olish qobiliyatini, aqliy rivojlanishini, o‘z-o‘zini anglash salohiyatini shakllantirish, shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy hayotlarida uchraydigan vaziyatlarda egallagan turli xildagi malakalarini samarali qo‘llashga o‘rgatish zarur. Shuningdek, o‘z fikrini boshqalarga tushuntira olish, boshqalarni tinglab ularni tushuna olish, bahsga kirishish, kundalik hayotda muvaffaqiyatlarga erishish uchun mustaqil ravishda fanlarga […]

Uy vazifa tavsiya

No comments yet.

Fikr qoldirish