Umumiy o‘rta ta’limning Davlat ta’lim standarti va o‘quv dasturlari (Filalogiya fanlari)

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi “Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 187-sonli qarori bilan tasdiqlangan umumiy o‘rta ta’limning davlat ta’lim standarti hamda Xalq ta’limi vazirining 2017-yil 3 iyundagi “Umumiy o‘rta ta’limning davlat ta’lim standartlari talablari asosida takomillashtirilgan o‘quv dasturlarini tasdiqlash va amaliyotga joriy etish to‘g‘risida”gi 190-sonli buyrug‘i bilan […]

Filologiya fanlari

Muhokama

  1. Hayotillo DTS talabrari uchun raxmat 09.06.2017 21:16 #

    raxmat

  2. Dildor Nurmuhamedova 13.06.2017 09:44 #

    Assalomu alaykum, aziz ustozlar! bugun men dunyodagi eng baxtli insonlardan bo\’lsam kerak. nega deysizmi? Chunki sizlardek mamlakatimizning buyuk kishilari bilan uchrashishning o’zi katta baxt. Maqsadli kursning ishtirokchisi bo’lganimdan juda baxtiyorman. bu mening ish faoliyatimda keskin o’zgarishlarga sabab bo\ladi. Bilasizmi, kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta\lim jarayonlari olib borilayotgan tajriba-sinov maktablarining faoliyatini ko’rib havasim ketardi. Oddiy maktabda dars bersam-da mustaqil izlanib, qarshiliklarga uchrasam-da tdarsda va darsdan tashqari mashg’ulotlarda o’quvchilarda ayanch kompetensiyalarini shakllantirishga harakat qildim, o’ylaymanki, qisman bop’lsa ham natijaga erisha oldim, shu bilan birga ba’zi o’qituvchuilarni ham o’z ta’sir doiramga tortdim. bu kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta’lim-tarbiya berishga asopslangaqn DtS va o’quv dastur jahon andozasiga mos rivojlangan Davlatimiz uchun yetuk kadr tayyorlash uchun zamin bo’la olishiga ishonaman!!! Mashaqqatli mehnatlaringiz hech qachon zoye ketmaydi. har bir mehnatni qadrlovchi davlatimiz bor ekan, albatta mukofoti sifatida O’zbekistonda ta’lim-tarbiya 1-o’rinda bo’ladi, xudo xohlasa. O’quv dasturi mualliflari, sizlarga cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Xalq uchun xizmatda hech qachon charchamang1 Surxondaryo viloyati Termiz tumani 9-maktab. Nurmuhamedova Dildor

  3. Amuziyo 14.06.2017 11:11 #

    Filalogiya fanlari – Filologiya bo`lmaydimi?

Fikr qoldirish