Ixtisoslashtirilgan maktablar uchun

Ixtisoslashtirilgan Davlat umumta’lim muassasalarining me`yoriy hujjatlari:

      O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2008 yil 7 avgustdagi “Ayrim fanlar chuqur o‘rganiladigan davlat ixtisoslashtirilgan umumta’lim muassasalari faoliyatini takomillashtirish to‘g‘risida”gi 173-sonli Qarori.
     (Ixtisoslashtirilgan davlat umumta’lim muassasalarida malakali pedagog kadrlar darslarni ixtisoslik fanlari yo‘nalishida tasdiqlangan namunaviy o‘quv rejalar va dasturlar asosida zamonaviy texnologiyalarni qo‘llagan holda tashkil etmoqdalar.)
 Yuklab olish

      Xalq ta’limi vazirligining 2014 yil  11 iyundagi  “Ayrim fanlar chuqur o‘rganiladigan davlat ixtisoslashtirilgan umumta’lim muassasalarining tayanch o‘quv rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 173-sonli buyrug‘i.
      (Ayrim fanlar chuqur o‘rganiladigan davlat ixtisoslashtirilgan umumta’lim muassasalarining tasdiqlangan tayanch o‘quv rejalari va dasturlari 2014 yildan boshlab bosqichma-bosqich  2-,3-,4-sinflarda amaliyotga joriy etilmoqda.) Yuklab olish

Ixtisoslashtirilgan davlat umumta’lim maktab, maktab-internat hamda ayrim fanlar chuqurlashtirilib o‘qitiladigan sinflar uchun amaldagi o`quv dasturlar
Xalq ta`limi Vazirligining 2014-yil 11-iyundagi “Ayrim fanlar chuqur o`rganiladigan Davlat ixtisoslashtirilgan umumta’lim muassasalarining tayanch o`quv rejalarini tasdiqlash to`g`risida”gi 173-sonli buyrug’i ijrosi yuzasidan 2-3-4-sinflar  uchun tasdiqlangan o`quv dasturlar va 0,5 soatga o`quv rejalari qisqartirilgan umumta’lim fanlarining o`quv dasturlari   Yuklab olish
Comments are closed.